Rek Funerals (2024)

1. Rushing-Estes-Knowles Mortuary

 • Obituaries · Our Team · Contact Us · Obituary Notifications

 • Honoring life's memories with dignity & respect in Uvalde, TX. Call us 24/7 for compassionate funeral services.

Rushing-Estes-Knowles Mortuary

2. Most Recent Obituaries - Uvalde - Rushing-Estes-Knowles Mortuary

 • Obituaries · Lena Jo Rodriguez · Danielle Harrison · 10

 • Honor and remember your loved ones in Uvalde, TX. Browse Rushing-Estes-Knowles Mortuary's obituaries, send flowers, and schedule services 24/7

Most Recent Obituaries - Uvalde - Rushing-Estes-Knowles Mortuary

3. Obituaries | Hillcrest Memorial Funeral Home - Uvalde, TX

Obituaries | Hillcrest Memorial Funeral Home - Uvalde, TX

4. Mr Henricus De Rek - Young - Patterson Brothers Funerals

 • Mr Henricus De Rek better known as Harry. Passed away peacefully on 31st August 2021 at Mercy Care Centre Young. Much loved husband of Helen.

 • Mr Henricus De Rek better known as Harry

5. Funerals - Application areas - REA - Plastic Storage Systems

6. Obituary for Nancy Lee Rek | Holeton-Yuhasz Funeral Home

 • NILES - Nancy Lee Rek, 90, passed away peacefully on Wednesday evening October 7, 2020 at the Trumbull Regional Medical Center. She was born in Salem, ...

 • Share memories & support the family

Obituary for Nancy Lee Rek | Holeton-Yuhasz Funeral Home

7. Funeral Fullmoon – Poetry of the Death Poison - Zware Metalen

 • 29 sep 2021 · Een naargeestig, nachtelijk ritueel als het ware. Een jaartje na Revelation of Evil ligt nummer twee al in de rekken: als vinyl, als CD én op ...

 • Enkele weken geleden maakte ik voor het eerst kennis met het werk van Magister Nihilifer Vendetta 218, de man achter dit Funeral Fullmoon. Hoewel ik de band reeds uitvoerig heb ingeleid in mijn recensie van hun debuutalbum Revelation of Evil (2020), wil ik de belangrijkste gegevens hier graag nog eens kort herhalen. Funeral Fullmoon is een Chileense blackmetalband die mid-tempo, lo-fi black maakt met invloeden uit het doom- en ambient-kamp. En dat betekent dus: rauwe, occulte, op zich weinig verrassende black met een bewust lamlendige productie. Dat klinkt allemaal niet erg positief, maar eigenlijk slaagde de Magister er op Revelation of Evil wél in om een zeer aangenaam in het gehoor liggend album te maken. “Stroop voor de oren van een blackmetalliefhebber”, om mezelf even ongegeneerd te quoten. Geen echte hoogtepunten, maar een hypnotizerend totaalconcept vol duisternis en mystiek. Een naargeestig, nachtelijk ritueel als het ware.

Funeral Fullmoon – Poetry of the Death Poison - Zware Metalen

8. Rosalie "Rose" Rek Obituary - Visitation & Funeral Information

 • 4 feb 2016 · Rose passed away Thursday morning, February 4, 2016 in the Scott & White Hospital in College Station. She was preceded in death by her parents; ...

 • Share Memories and Support the Family.

Rosalie

9. Virginia Rek - Obituary - Skaja Funeral Homes

 • 21 mei 2014 · View The Obituary For Virginia Rek. Please join us in Loving, Sharing and Memorializing Virginia Rek on this permanent online memorial.

 • Virginia Rek, nee Dullin, age 93, of Niles, beloved wife of the late Arthur Rek, loving mother of Barbara William Polash and Sharon Meier, cherished grandmother of William Paula Polash, Kimberly Anthony Martinez, Carrie Randall Porten and Timothy Meier, dear great grandmother of Colton, Charles, Phoebe, Mason, and Fiona. Visitation

Virginia Rek - Obituary - Skaja Funeral Homes

10. Jamal Ty-Rek Thames Obituary - Sumter - Whites Mortuary, LLC

 • 29 dec 2023 · Jamal Ty-Rek Thames. Nov 25, 2002 - Dec 22, 2023. Jamal Ty'Rek Thames ... Funeral Service. DEC 30. 1:00 PM (ET). Grace Cathedral Ministries. 60 ...

 • Share Memories and Support the Family.

Jamal Ty-Rek Thames Obituary - Sumter - Whites Mortuary, LLC
Rek Funerals (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5660

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.